Rozsah logopedické péče

 • Dyslalie (vady výslovnosti hlásek)
 • Opožděný vývoj řeči (OVŘ)
 • Vývojová dysfázie (komplexní narušení vývoje a užívání řeči u dětí)
 • Dysartrie (motorická porucha řeči)
 • Balbuties (koktavost)
 • Tumultus sermonis (rychlé tempo řeči)
 • Rhinolalie (huhňavost)
 • Mutismus (nemluvnost, oněmění)
 • Specifické poruchy učení (SPU)
 • Palatolálie (vady řeči při rozštěpových vadách)
 • Afázie (ztráta vyvinuté řeči u dospělých)
 • Sluchové vady (nedoslýchavost)
 • Symptomatické poruchy řeči (u dětí s mentálním a jiným postižením)