CENÍK

smluvní pojišťovny:

 VZP(111), VoZP(201), RBP(213), ČPZP(205), ZPVM ČR(211), OZP (207) 

Ceník logopedie (platí pro péči bez poukazu nebo nad rámec hrazené péče)

Vstupní komplexní vyšetření      ....... 400Kč/ 1hod (anamnéza, diagnostika, doporučení a plán péče)

Logopedická terapie           ................ 300Kč/ 45min (porucha výslovnosti jedné hlásky)

                                                ................ 350Kč/ 45 min (porucha výslovnosti vícečetná)

                                               ................ 380Kč/ 45min (závažnější diagnózy - koktavost, vývojová                                                                                                       dysfázie, opožděný vývoj, afázie apod.)

! Cena zahrnuje materiály pro domácí cvičení

Kontrolní vyšetření           ...............příplatek k terapii 50 Kč/ 1x za čtvrtletí

Zapůjčení některých pomůcek .............. 50 Kč/týden (s vratnou kaucí)

Vyšetření stavu řeči za účelem potvrzení přihlášky na SŠ, VŠ .........200 Kč

Vyžádaná zpráva pro ZŠ, rodiče, lékaře, pedagogické poradenské zařízení .............. 200Kč

Jednorázová konzultace    ......... 400Kč/hod

Přednášky          ..... 800Kč/90 minut včetně cestovného a materiálu pro posluchače

Kurzy .....dohodou

Ceník ostatních služeb

Doučování a domácí příprava žáků 1.st. ..... 200 Kč/45 min

Reedukace poruch učení ...... 250Kč/45 min

Poradenství, konzultace   ..... 300kč/hod