Ambulance klinické LOGOPEDIE BZENEC

Sdělení

Ambulance funguje bez omezení, s dodržováním zpřísněných hygienických podmínek (objednání na čas, respirátor, jeden doprovod, dezinfekce)Aktuální informace sledujete na Fb. 

S čím vám můžu pomoci

Poskytuji logopedickou péči dětem i dospělým, dále speciálně pedagogické služby a poradenství, mimoškolní vzdělávání.

Logopedická péče

Logopedická péče je komplexní proces, který zahrnuje:

 • prevenci
 • diagnostiku
 • logopedickou terapii
 • poradenskou činnost

Další služby

 • příprava předškoláků
 • přednášky
 • kurzy podpory komunikačních schopností pro seniory

Chcete přijít poprvé?

Pro zahájení logopedické péče v naší ambulanci potřebujete:

 • doporučení (indikace) k logopedickému vyšetření a k logopedické péči od dětského lékaře (ev. od foniatra, ORL, psychiatra nebo klinického psychologa)
 • kartičku zdravotní pojišťovny,
 • linkovaný sešit na zápisky z terapie,
 • lékařské zprávy z absolvovaných vyšetření (foniatrie, ORL, neurologie, psychiatrie, klinický logoped, klinický psycholog, PPP, SPC).
 • je třeba se telefonicky nebo e-mailem objednat